Regulament 2010

Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural, MECTS, Misericordia Pistoia – Italia, Asociația Culturală Star, Casa  Culturii ” Ion Creangă” Târgu Neamț, Primăria orașului Târgu Neamț și Consiliul Județean Neamț organizează în perioada 28-31 octombrie 2010, editia întâi, a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii VOLARE, Târgu Neamț, România.

Festivalul VOLARE este un concurs de interpretare si creație. Concursul îşi propune să încurajeze creaţia de cântece pentru copii şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreţi de muzică uşoară, români şi străini. Totodată festivalul îşi propune să readucă în atenţia turiştilor români şi străini orașul Târgu Neamț precum și zona Neamțului și a Moldovei, iar România să fie cunoscută și apreciată peste hotare.

Prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, dorim legarea de prietenii trainice între copiii participanți.

Concursul se desfășoară pe trei categorii de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-15 ani. Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda premii (locul I, II, III) și mențiuni. Trofeul Internațional VOLARE  se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de vârstă, care prin evoluția sa a reușit să se evidențieze în mod cu totul deosebit. Se pot acorda și premii speciale în funcție de opțiunile presei, posturilor de televiziune și radio sau organizațiilor de profil, susținute de sponsori.

În cadrul Festivalului Internațional Volare se vor oferi și următoarele premii:

 • Premiul TI AMO – concurentul care va primi acest premiu participând direct în finala Festivalului Internațional TI AMO Onești 2011;
 • Premiile Fevronia Records – 3 premii – 1 premiu/fiecare categorie de vârstă constând într-o piesă în primă audiție.

Secțiunea  INTERPRETARE

 • Cântecul să corespundă particularităților de vârstă și temperamentale  (melodie și text), să exprime preocupările și aspirațiile copiilor;
 • Evolutia să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul;
 • Intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicția și emisia vocală sa fie foarte bune;
 • Stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului;
 • Nu se admit piese din alte genuri muzicale : – etno, jazz, clasic, simfonic;
 • Costumație adecvată vârstei concurentului  și melodiei.

Secțiunea  CREAȚIE

 • Participă la secțiunea CREAȚIE numai piesele intrate în concursul de interpretare în urma preselecției și care sunt în primă audiție;
 • Proprietarii melodiei (compozitor sau părinte) vor trimite o declarație pe proprie răspundere în acest sens;
 • Melodia și textul să fie adecvate vârstei concurentului;
 • Se vor premia copiii cu premiile I, II, III,  iar compozitorul va primi o diplomă.

PRESELECȚIA

Suportul muzical va fi numai pe CD, fiecare concurent putând trimite două piese înregistrate, pozitiv urmând ca după preselecție, finaliștii să trimită negativul piesei și acordul scris al compozitorului.

Piesa selectată de juriu va fi obligatoriu interpretată în concurs. Textele cantecelor vor fi transcrise în limba română și în limba engleză (traducere liberă).

Pe CD se va menționa:

 • Numele și prenumele concurentului ;
 • Categoria de vârstă, țara;
 • Denumirea pieselor.

Numărul de concurenti este 10 pe fiecare categorie de vârstă.

Se vor trimite obligatoriu următoarele date (conform fișei de înscriere anexate):

 • Numele și prenumele concurentului, vârsta;
 • Țara, numere de telefon la care poate fi contactat;
 • Data nașterii  și CNP-ul;
 • Titlurile pieselor;
 • Adresa;
 • Copie după certificatul de naștere a concurentului;
 • Numele însoțitorului (o singura persoană) cu număr de C.I./B.I./Pașaport;
 • Scurtă descriere a activității concurentului (prezențe radio-TV, participări la alte concursuri, premii obținute);
 • O fotografie color, în prim plan, pe suport de hârtie sau jpeg.

CONDIȚII GENERALE

 • Nu se admit cantece de largă circulatie din repertoriul national si international al adultilor.
 • Nu se vor admite în concurs alte piese decât cele prezentate.
 • Materialele trimise la preselecție nu se returnează.
 • Negativele pot conține si backing vocal dar realizat pe o linie melodica diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).
 • Concurentul trebuie să dețină acordul scris al compozitorului și textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare în timpul și după desfășurarea festivalului.
 • Taxa de încriere la preselecție este de 100 lei și va fi trimisă în contul: RO95BTRL02801205D13025XX Banca Transilvania SUCURSALA Piatra – Neamț, până la data de 1 octombrie 2010, data poștei.
 • Copia cu ordinul de plată se va pune în plicul cu documentele trimise pentru preselecție.
 • Materialele vor fi trimise pe adresa: Piatra – Neamț, O.P. 2, C.P. 207, pentru Festivalul Internațional de Muzică pentru copii  Volare 2010.
 • Data limită de primire a materialelor pentru preselecție ( CD, texte, date personale ) este ziua de 01 octombrie 2010 data postei.
 • Rezultatele preselecției vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro și pe site-ul www.cristianalivej.ro până la data de 10 octombrie 2010.
 • Concurenții admiși care sunt proprietarii cântecului vor încheia prin intermediul însoțitorului un contract, prin care renunță la orice pretenții materiale privind difuzarea audio-video în timpul și după desfășurarea festivalului.
 • Concurenții care nu au acordul scris al autorilor cântecului vor trimite un act notarial prin care se obligă să suporte eventualele pretenții materiale solicitate de aceștia.
 • Nu se admit grupuri vocale.
 • Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine eliminarea din concurs.

Organizatorii festivalului suportă cheltuielile de cazare și masă a tuturor concurenților și a câte unui însoțitor începând cu data de 28.10. 2010 până la data de 31.10.2010  astfel :

 • Cazare concurenti români asigurată de:
  • joi , 28.10.2010 orele 20:00 până
  • luni, 01.11.2010 ora 8:00
 • Masa concurenți români si însoțitori asigurată de:
  • vineri, 29.10.2010 ora 8:00 până
  • duminică, 31.10.2010 ora 20:00

Cazarea este oferită de Centrul Social Cultural „Sf. Paisie de la Neamț” Mănăstirea Neamț – www.cscneamt.lx.ro.

Locurile de cazare sunt limitate. În cazul în care sunt mai multe persoane care doresc să însoțească participanții vă rog să menționați până la data de 01 octombrie 2010 numărul de însoțitori. Tarife cazare și masă însoțitori/zi: 150 lei/zi (cazarea 60 lei, masa 90 lei – pensiune completă).

Deciziile juriului de concurs și preselecție sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul festivalului – telefon:0040732849687 sau 0040 756550526 sau prin internet la adresa de email: festivalvolare@yahoo.com ;

WEB: www.festivalvolare.ro

 

Președinte festival

doamna  ZENOVIA  ILISEI

Ambasador de Pace, Vice Președine Onorific WAFA.

Mai jos aveți fișierele cu documentele ce trebuie scoase la imprimantă, completate și trimise. Le găsiți atât în varianta DOC cât și PDF.

Declarație piesă în primă audiție (varianta PDF)

Declaratie piesă în primă audiție (varianta DOC)

Informații piesă (varianta PDF)

Informații piesă (varianta DOC)

Fișă personală a concurentului (varianta PDF)

Fișă personală a concurentului (varianta DOC)

Declarație cesionare drepturi (varianta DOC)

Declarație cesionare drepturi (varianta PDF)

Acest articol a fost publicat în 2010, Arhiva. Salvează legătura permanentă.