Regulament

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL DE  MUZICĂ  UȘOARĂ

VOLARE

 Ediția  a XI – a  –    Piatra Neamț,  România, 2020

REGULAMENT

 

        

Asociația Culturală Star, organizează in perioada 26 – 30 august 2020 Festivalul Internațional VOLARE, editia a XI- a  Piatra Neamț împreună cu Primăria Piatra Neamț.

 Festivalul VOLARE este un concurs de interpretare și creatie. Concursul îşi propune să încurajeze creaţia de cântece pentru copii şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreţi de muzică uşoară, români şi străini. Totodată festivalul îşi propune să readucă în atenţia turiştilor români şi străini zona Neamțului și a  Moldovei, iar România să fie cunoscută și apreciată peste hotare.

 

             Secțiunile festivalului-concurs sunt:

 • INTERPRETARE
 • categoria grupuri,
 • categoria individual – cinci categorii de vârstă: 5 – 7 ani, 8 – 9 ani, 10-11 ani, 12 – 14 ani, 15 – 17 ani, 18 – 25 ani,
 • secțiunea „Totul va fi bine în Starea de Volare!” – melodii dedicate personalului medical din întreaga lume, indiferent de stil. Important sa fie mesajul pozitiv ( va prima: mesajul melodiei, punerea în scenă si ideea prin care concurentul alege sa le mulțumească Eroilor acestor zile de foc, respectiv personalului medical) – în funcție de numărul de concurenți înscriși se vor stabili categoriile de vârstă și tipurile de premii acordate
 • CREATIE secțiunea pentru copii, secțiunea pentru adolescenți, secțiunea tineri, secțiunea grupuri.

La sectiunea INTERPRETARE pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se vor acorda premii (trofeul categoriei, locul I, II, III), mentiuni și premii speciale. Trofeul Internațional VOLARE  se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de vârstă, care prin evolutia sa va reuși să se evidențieze în mod cu totul deosebit.

La sectiunea CREATIE se vor premia atât concurentii care prezinta melodia cât şi compozitorul și textierul cu premiile I, II, III, mențiune.

 

        Secțiunea  INTERPRETARE

 • Cântecul să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text),
 • Evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul,
 • Intonatie, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală – să fie foarte bune
 • Stil interpretativ specific varstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului
 • SE ADMIT PIESE DIN ALTE GENURI MUZICALE la secțiuneaTotul va fi bine în Starea de Volare!”
 • Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei.

 

          Secțiunea  CREAȚIE

 • Participă la creație numai piesele care sunt in primă auditie;
 • Compozitorul melodiei va trimite o declarație pe proprie răspundere în acest sens ;
 • Melodia și textul să exprime aspiraţiile concurenţilor;

 

SELECȚIE INTERPRETARE

      Fiecare concurent va trimite minim două piese înregistrate format mp3, pozitiv sau link-uri din spectacole/festivaluri, finaliștii vor trimite negativul piesei selectate și acordul scris al compozitorului.

            Dosarul CONCURENTULUI pentru selecție va cuprinde următoarele materiale denumite astfel:

 •  Nume prenume – Fisa de inscriere
 •   Nume prenume – Copie certificat de nastere/carte de identitate/Pasaport
 •   Nume prenume – Fotografie color, în prim plan, pe suport jpeg, fără microfon sau alte accesorii
 •   Nume prenume concurent – titlul melodiei – pozitiv.mp3 sau link-uri din spectacole/festivaluri
 •  Nume prenume – Declarație prima audiție
 •   Copie chitanță donație suma de 250 lei/ prima secțiune  + comisionul bancar. La categoria grupuri, suma donată va fi de 100 lei/membru. În cazul participării concurentului la mai multe secțiuni, donația va fi completată cu câte  100 lei pentru fiecare secțiune ( a doua, a treia, a patra).

      Piesa selectată de juriul de selecție va fi interpretată în concurs.

Numărul de concurenți pe fiecare categorie de vârstă va fi stabilit de juriul de selecție în funcție de calitatile vocale ale concurentilor şi de melodiile propuse.

 

CONDITII GENERALE

            Se admit cantece de largă circulatie din repertoriul national și internațional al adulților ( cover ) numai cu acordul titularului drepturilor de autor sau o declarație a părintelui interpretului prin care își asumă răspunderea pentru cesionarea drepturile de autor.

 Nu se vor prezenta în concurs alte piese decât cele admise ca urmare a selectiei.

În cadrul finalei festivalului aceeaşi melodie nu poate fi interpretată de mai mulţi concurenţi.

Negativele pot contine si backing vocal, dar realizat pe o linie melodică diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie să dețină acordul scris al compozitorului și textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare în timpul și după desfășurarea festivalului.

Materialele pentru fiecare secțiune a festivalului vor fi transmise până la data de 07.08.2020.

 Rezultatele selecției vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro , facebook volare denisa stoian  până la data de 12 august 2020.

 

CONCURS ( FAZA FINALĂ): 27-28-29.08.2020.

Finaliștii vor trimite acordul compozitorului (formularele sunt anexate la sfarșitul regulamentului)/declarație pe proprie răspundere în cazul melodiilor internaționale.

Dosarul FINALISTULUI va cuprinde urmatoarele materiale denumite astfel:,

 •   Nume prenume – titlul melodiei – negativ.mp3
 •   Nume prenume – Acord compozitor/Declaratie proprie raspundere (cover)

 

Desfășurarea festivalului va respecta condițiile impuse de legislație vis-a-vis de COVID-19, dar și de evoluția la nivel național și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile privind desfășurarea Festivalului Internaţional de Muzică Volare, ediția a XI-a,2020. Purtarea mastilor pentru concurenti si insotitori  pana la intrarea pe scena va fi obligatorie pe toata durata festivalului.  Pentru o mai buna igienă, concurentilor li se va recomanda să vină cu manșonul propiu de protecție pentru  microfon. În acest an nu se fac ilustratii coregrafice si pe scena nu pot evolua/cânta mai mult de 5 interpreti.

 

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR: 

– să respecte prevederile prezentului regulament;

– să trimită în timp util documentele  necesare înscrierilor, negativele şi pozitivele sau link-urile cu înregistrările video pe e-mail;

– să transmită donațiile,

– să respecte condițiile impuse de legislație vis-a-vis de COVID-19, dar și de evoluția la nivel național și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus

– să păstreze liniştea pe toată durata concursului;

– să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;

– cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi

– să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;

 

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:

– asigură:

 •  repetiţii pentru acomodarea cu sonorizarea
 •  toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.);
 • servicii hoteliere pentru juriu, prezentator, echipa tehnică, etc.

– nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol;

– se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.  

 

DREPTURI DE ÎNREGISTRARE ŞI DIFUZARE

Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice ale concurenţilor aparţin Asociației Culturale Star Piatra Neamț.

 

JURIUL 

Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti și internaționale.

Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, intonaţie, interpretare, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea piesei şi alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.

Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.

Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.

 

Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.festivalvolare.ro.

Contul Asociației Culturale Star este: RO95BTRL02801205D13025XX Banca Transilvania SUCURSALA Piatra – Neamț, ( sumele transmise drept donație fiind folosite doar in scopul organizarii si desfasurarii in bune conditii a acestei manifestari: inchiriere scenă, sonorizare, lumini, ecrane led, juriu, trofee, distincții si premii). 

 

Ținuta de gală a concurenților este obligatorie în prima zi de festival, în ziua evoluției fiecărui concurent și în ziua de gală.

Deciziile juriului de selectie și de concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

            În cazul în care un concurent nu se prezintă în finala festivalului, suma donată nu se returnează.

Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi.

          Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine eliminarea din concurs.

Referitor la oportunitățile privind cazarea și masa vor fi comunicate în funcție de  variantele disponibile în mun. Piatra Neamț și în împrejurimi. De ex: Hotel Ceahlau – www.hotelceahlau.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul festivalului – 0040722481419 sau prin internet la adresa de email: festivalvolare@yahoo.com ; WEB: www.festivalvolare.ro : facebook: volare denisa stoian

Regulamentul şi Fişa de înscriere pot fi descărcate în format PDF / DOC de pe site-ul www.festivalvolare.ro

 

            Programul zilelor de repetitii și de concurs vor fi afisate pe site-ul festivalului.

             Pentru orice nelamurire contactati organizatorii.

 

ORGANIZATORII  FESTIVALULUI  UREAZA 

TUTUROR  PARTICIPANȚILOR  MULT  SUCCES !

 

REGULAMENT-2020

FIȘE DE ÎNSCRIERE

FISA-DE-INSCRIERE-INTERPRETARE

FISA-DE-INSCRIERE-GRUPURI

FISA-DE-INSCRIERE-Totul-va-fi-bine

FISA-DE-INSCRIERE-CREATIE

 

DECLARAȚII

Declaratie-COVER

Declaratie-COMPOZITOR

Declaratie-PRIMA-AUDITIE – CREAȚIE