Fotografii Volare 2010

Virgilia Saddi, 12 ani, Sardegna, Italia

Theodora Manolache, 14 ani, Iasi

Milad Fatouleh, 15 ani, Palestina

Michela di Gioia, 12 ani, Italia

IVA YORDANOVA 15 ani, Bulgaria

Irimia Ingrid, 12 ani, Iasi

Ioana Moldovan 15 ani, Cluj Napoca

Florina Bratan, 13 ani, Giurgiu

Denisa Cioata, 13 ani, Piatra Neamt

Bianca Sava, 15 ani, Piatra Neamt

Andreea Constandin, 12 ani, Constanta

Vera Vernes, 11 ani, Turda, Cluj

Stefan Atargovitoae 9 ani, Iasi

Shania Kathapurmal, 11 ani, Mauritius

Sbarcea Isabela

Raluca Bogdamnescu, 11 ani, Onesti, Bacau

Ioana Rucsanda, 11 ani, Brasov

Mirela Vileva Dimitrova 11 ani, Ruse Bulgaria

Larisa Giurgiu, 10 ani, Cluj Napoca

Isidora Mangata, 9 ani, Piatra Neamt

Ilinca Horoiu , 11 ani, Turda, Cluj

Dana Burcheri, 9 ani, Elvetia

Adriana Ciobanu, 10 ani, Piatra Neamt

Tohatan Antonia, 8 ani, Baia Mare

Presiyana Vileva Dimitova 8 ani, Ruse, Bulgaria

Ivan Stefan, 6 ani, Brasov

Filipoiu Eleonora, 7 ani, Slobozia, Ialomita

Daria Barzu, 6 ani, Iasi

Daria Bahrin 7 ani Iasi

Colomei Irina Cornelia, 7 ani, Brasov

Carina Olteanu, 8 ani, Bucuresti

Andreea Palade, 7 ani, Piatra Neamt

Acest articol a fost publicat în 2010, Arhiva. Salvează legătura permanentă.