FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL DE  MUZICĂ UȘOARĂ

VOLARE

 Ediția  a XIV – a  –    Piatra Neamț,  România, 2023

REGULAMENT

Asociația Culturală Star, organizează in perioada 16 – 20 august 2023 Festivalul Internațional VOLARE, ediția a XIV- a Piatra Neamț, în parteneriat cu Primăria Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, Casa de Cultură a Sindicatelor  din Piatra Neamț și Radio Iași.

Festivalul VOLARE este un concurs de interpretare și creatie. Concursul îşi propune să încurajeze creaţia de cântece pentru copii şi să contribuie la descoperirea şi lansarea de tineri interpreţi de muzică uşoară, români şi străini. Totodată festivalul îşi propune să readucă în atenţia turiştilor români şi străini zona Neamțului și a Moldovei, iar România să fie cunoscută și apreciată peste hotare.   

Secțiunile festivalului-concurs sunt:

 1. INTERPRETARE
 • categoria grupuri,
 • categoria individual – cinci categorii de vârstă: 5 – 7 ani, 8 – 9 ani, 10-11 ani, 12 – 14 ani, 15 – 17 ani, 18 – 25 ani,
 1. CREAȚIE secțiunea pentru copii, secțiunea pentru adolescenți, secțiunea tineri, secțiunea grupuri.
 2. SECȚIUNE SPECIALĂ:
 • Buletin de Volare – secțiune aniversară în care avem nevoie de lumina cântecului și de zâmbet suav de copil sau de adolescent/tânăr. În funcție de numărul de concurenți înscriși se vor stabili categoriile de vârstă și tipurile de premii acordate.

La secțiunile interpretare/secțiune specială pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se vor acorda premii (trofeul categoriei, locul I, II, III), mențiuni și premii speciale. Trofeul Internațional VOLARE  se va acorda unui singur concurent indiferent de categoria de vârstă, care prin evoluția sa va reuși să se evidențieze în mod cu totul deosebit.

La secțiunea CREATIE se vor premia atât concurenții care prezintă melodia cât şi compozitorul și textierul cu premiile I, II, III, mențiune.

 Secțiunea  INTERPRETARE

 • Cântecul să corespundă particularităților de vârstă (melodie și text),
 • Evoluția să fie plăcută, să conțină elemente originale și să incite publicul,
 • Intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie vocală – să fie foarte bune
 • Stil interpretativ specific vârstei privind expresivitatea melodiei și conținutul textului
 • Costumație adecvată vârstei concurentului și melodiei.

SE ADMIT PIESE DIN ALTE GENURI MUZICALE la secțiunea „Buletin de Volare”

 Secțiunea CREAȚIE

 • Participă la creație numai piesele care sunt in primă auditie;
 • Compozitorul melodiei va trimite o declarație pe proprie răspundere în acest sens ;
 • Melodia și textul să exprime aspiraţiile concurenţilor;

Înscrierea concurenților se va face în 2 pași:

 1. Datele personale vor fi introduse în formularele pentru secțiunile interpretare, respectiv „Buletin de Volare” și creație.

* Pentru fiecare categorie din cadrul secțiunilor se va completa formularul aferent. 

 1. Certificatul de naștere, fotografia concurentului, negativul melodiei propuse pentru finală și declarațiile compozitorului/cover vor fi trimise pe email la festivalvolare@yahoo.com alături de un pozitiv/link cu evoluția concurentului.

ATENȚIE! Documentele trimise pe email nu vor fi luate în considerare dacă nu completați și formularele aferente și vice-versa.

Numărul de concurenti pe fiecare categorie de vârstă va fi stabilit de juriul de selectie în functie de calitatile vocale ale concurentilor și de melodiile propuse.

CONDITII GENERALE

Se admit cântece de largă circulație din repertoriul national și internațional al adulților (cover) numai cu acordul titularului drepturilor de autor sau o declarație a părintelui interpretului prin care își asumă răspunderea pentru cesionarea drepturile de autor.

Nu se vor prezenta în concurs alte piese decât cele admise ca urmare a selectiei.

În cadrul finalei festivalului aceeaşi melodie nu poate fi interpretată de mai mulţi concurenţi la aceeași grupă de vârstă din cadrul aceleiași secțiuni.

Negativele pot conține și backing vocal, dar realizat pe o linie melodică diferita de cea interpretata de concurent (mai ales la refrene).

Concurentul trebuie să dețină acordul scris al compozitorului și textierului privind cesionarea drepturilor de autor pentru difuzare în timpul și după desfășurarea festivalului.

Rezultatele selecției melodiilor sectiunii de interpretare vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro, facebook Volare denisa stoian  până la data de 17 iulie 2023.

Rezultatele selecției sectiunii de creație vor fi afișate pe site-ul festivalului www.festivalvolare.ro, facebook Volare denisa stoian  până la data de 25 iulie 2023

CONCURS ( FAZA FINALĂ): 17 – 18 – 19.08.2023.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile privind desfășurarea Festivalului Internaţional de Muzică Volare, ediția a XIV-a,2023. Pentru o mai bună igienă, concurentilor li se va recomanda să vină cu manșonul propiu de protecție pentru microfon.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru drepturile de autor şi cele conexe ale acestora, a melodiilor interpretate în concurs, concurentul fiind unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării la acest concurs;

Concurenții pot fi însoțiți de trupe coregrafice.

 OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR: 

– să respecte prevederile prezentului regulament

– să trimită în timp util documentele  necesare înscrierilor, negativele şi pozitivele sau link-urile cu înregistrările video pe e-mail;

– să păstreze liniştea pe toată durata concursului;

– să cesioneze drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice din concurs în favoarea organizatorilor, prin semnarea fișei de înscriere;

– cheltuielile privind transportul/cazarea/masa vor fi suportate de concurenţi

– să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin fişa de înscriere, în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea;

 OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:

– asigură:

 • repetiţii pentru acomodarea cu sonorizarea
 • toate condiţiile pentru buna desfăşurare a concursului (sunet, premii, juriu, spectacol, recital etc.);
 • toţi profesorii coordonatori vor primi diplome de merit;
 • servicii hoteliere pentru juriu, prezentator, echipa tehnică, etc.

– nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol;

– se obligă să asigure confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale candidaţilor înscrişi în scopul organizării, desfășurării și finalizării concursului la care s-a solicitat înscrierea.  

 DREPTURI DE ÎNREGISTRARE ŞI DIFUZARE

Drepturile de fotografiere şi/sau de înregistrare video pentru arhiva concursului şi/sau de difuzare a evoluțiilor scenice ale concurenţilor aparţin Asociației Culturale Star Piatra Neamț.

JURIUL 

Juriul este alcătuit din compozitori/interpreţi, profesori de canto, personalităţi din domeniul muzicii uşoare româneşti și internaționale.

Notarea în concurs se va face cu respectarea strictă a criteriilor de jurizare: calităţi vocale, intonaţie, interpretare, ţinută scenică, expresivitate, personalitate artistică, dificultatea piesei şi alegerea piesei adecvate vârstei concurentului.

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin decizia directă a Președintelui juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.

Membrii juriului care sunt profesori ai concurenţilor admişi în concurs nu vor juriza candidaţii respectivi, cu menţiunea că, în aceste cazuri, nota preşedintelui juriului se va dubla.

Deciziile juriului sunt definitive şi irevocabile, juriul având latitudinea de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui, în funcţie de structura pe categorii de vârstă.

Orice modificare a prezentului Regulament, impusă de situații independente de organizator, va fi comunicată în timp util pe site-ul www.festivalvolare.ro.

Ținuta de gală a concurenților este obligatorie în prima zi de festival, în ziua evoluției fiecărui concurent și în ziua de gală.

Deciziile juriului de selecție și de concurs sunt irevocabile și nu pot fi contestate.

Nerespectarea acestor cerințe atrage după sine eliminarea din concurs.

Referitor la oportunitățile privind cazarea și masa vor fi comunicate în funcție de  variantele disponibile în mun. Piatra Neamț și în împrejurimi. De ex: Hotel Ceahlau – www.hotelceahlau.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul festivalului – +40722481419 sau prin internet la adresa de email: festivalvolare@yahoo.com ; WEB: www.festivalvolare.ro , facebook: Volare Denisa Stoian

Regulamentul şi declarațiile pot fi descărcate în format DOC de pe site-ul www.festivalvolare.ro

Programul zilelor de repetiții și de concurs vor fi afișate pe site-ul festivalului.

Pentru orice nelămurire contactați organizatorii.

 

ORGANIZATORII  FESTIVALULUI  UREAZĂ 

TUTUROR  PARTICIPANTILOR  MULT  SUCCES !

Declaratie-PRIMA-AUDITIE

Declaratie-lipsă acord compozitor – COVER

Declaratie-COMPOZITOR

Foreign participants:

Application-form-Personal-data2023

Statement2023

 

Scroll to Top